Zon op grote daken in Diemen

Veel bedrijfsdaken zijn erg geschikt voor zonnepanelen. Zo transformeer je bedrijfsdaken tot zonne-energiecentrales. Zakelijk zonnepanelen aanleggen lijkt misschien ingewikkeld, maar het tegendeel is waar. We lichten dit graag voor je toe of ontzorgen je in het gehele proces.

Haalbaarheidscheck

We voeren een quickscan uit en brengen uw mogelijkheden in kaart.

Verhuren of kopen

Hoeveel stroom gebruik jezelf en wat wil je investeren?

Subsidieaanvraag

Afhankelijk van de grootte van het dak, je investeringsruimte en je verbruik is er een geschikte subsidieregeling, wij helpen met de puzzel.

Aanbesteding

Het vinden van de juiste leverancier, regelen van aansluiting bij Liander en aanmelden van de installatie.

Nazorg

Onderhoud, monitoring en verzekering zijn essentieel maar er kan veel meer.

Aanmelden

We helpen u verder. Meld u hier aan voor een gratis gesprek met Ecostroom.

Samen brengen we in beeld waar uw behoefte ligt en stippelen we de beste route uit om ook uw dak vol te leggen met zonnepanelen.

 

 

Zonne-installatie voor dak kopen of huren

  • Verhuur je dak coöperatief
  • Koop een installatie
  • Gebruik een leaseback constructie
  • Ga voor de combinatie!

Een dak verhuren voor een coöperatief zonnedak is een populaire mogelijkheid. Hierdoor verbind je de omgeving aan je en ontvang je een  vergoeding zonder risico of investering. 

Samenwerking met Gemeente Diemen

logo gemeente DiemenDiemen Ecostroom is een zelfstandige energie coöperatie zonder winstoogmerk die in samenwerking met de gemeente Diemen bedrijven aan een goed werkende zonne-installatie helpt.

Waarom deze samenwerking?
De ervaring leert dat ‘gedoe’ en de noodzaak tot investeren de belangrijkste hobbels zijn naar het realiseren van een PV-installatie op een bedrijfsdak. De energieverzorging hoort voor de meeste ondernemers immers niet  bij het primaire proces binnen de bedrijfsvoering. Gemeente Diemen wil deze (en andere) hobbels zoveel mogelijk wegnemen voor ondernemers en vastgoedeigenaren.

Hiervoor heeft de gemeente nu een unieke samenwerking opgetuigd: gemeente Diemen en Diemen Ecostroom trekken samen op in het versnellen van de opwek door zonnepanelen op grote daken.

Diemen Ecostroom zal de rol van ‘ontzorger’ gaan vervullen, voor Diemense grote daken. Van intakegesprek en hulp bij de boordeling van de dakconstructie, via de ontwikkeling van een business case die past bij de wensen (coöperatief, deels coöperatief of volledig eigen installatie) tot het sonderhoud en beheer van de installatie.

Algemeen

Dat ligt eraan welk model u kiest. Voor een coöperatief model hoeft u niet zelf te investeren;
u krijgt een vergoeding voor het ter beschikking stellen van uw dak. Wilt u eigen panelen op het dak plaatsen via Diemen-Ecostroom? Dan komen hier kosten bij voor advies en begeleiding en de zonnestroominstallatie. De kosten voor het draagkrachtonderzoek wordt vergoed door de gemeente Diemen.

In dat geval kunt u bij de eigenaar aankaarten dat u voorstander bent van zonnepanelen op het dak.

Dit is een veel voorkomende situatie. In dit geval is het belangrijk om de kosten en de baten voor beide partijen inzichtelijk te maken, om zo tot goede afspraken te komen, waarbij beide partijen voordeel hebben van de zonnepanelen.

Een draagkrachtonderzoek vindt altijd plaats voordat de panelen worden gelegd. De gemeente vergoedt het draagkrachtonderzoek tot 31 december 2023.

Het vervangen van het dak is onderdeel van het MJOP (meerjaren onderhoudsplan). Door de afschrijving van het bestaande dak af te zetten tegen de huidige energieprijzen komen we tot een inschatting van het optimale vervangmoment. Wij berekenen voor u wat de kosten zijn van het eerder afschrijven van het oude dak, en zo komen we samen tot een onderbouwd besluit. Verder zijn er provinciale subsidies die we kunnen aanvragen voor de renovatie van het dak. Die loopt via https://www.sadc.nl/locatieadvies/phb-advies/

Bij een grootverbruikersaansluiting kan SDE++ subsidie aangevraagd worden. Bij een kleinverbruikersaansluiting is ISDE subsidie mogelijk.

Een deel van de stroom zal zelf gebruikt worden en wat niet direct gebruikt wordt zal worden teruggeleverd aan het net. Deze stroom kan in 2023 en 2024 nog voor 100% worden gesaldeerd. Bij SDE++ projecten (bij een grootverbruikersaansluiting) wordt de stroom volledig teruggeleverd aan het net. Ook als u het dak verhuurd aan de energiecoöperatie wordt alle stroom teruggeleverd aan het net.