FAQ

Algemeen

Ecostroom is een collectief van voornamelijk burgers maar ook enkele ondernemers die gezamenlijk energie opwekken met zonnepanelen op grote daken in de omgeving. Dit wordt een energiecoöperatie genoemd. Naast het opwekken van energie kan een energiecoöperatie ook andere activiteiten op het gebied van energie verrichten. Denk bijvoorbeeld aan de Virtual Power Plant van Ecostroom.

Ecostroom heeft inmiddels ruim 7.000 zonnepanelen in en rond Amsterdam verspreid over 19 projecten. In totaal heeft Ecostroom ruim 800 leden. Ben je geïnteresseerd in energie opwekken in een project van Ecostroom? Kijk dan hier voor projecten bij jou in de buurt!

Ook kan Ecostroom woning-eigenaren voorzien van technisch Energie Prestatie Adviezen wat betreft duurzaamheidsmaatregelen. Voor meer informatie kan je hier kijken.

Ja, we hebben verschillende soorten projecten zodat iedereen zich kan aansluiten bij Ecostroom. Buurtprojecten zijn doorgaans exclusief voor bewoners en ondernemers uit de omgeving. Dat wil zeggen binnen de viercijferige postcode waarin de zonnestroom installatie staat en alle aanpalende postcodes. Deze projecten maken gebruik van de Postcoderoosregeling.

Ook hebben we investeringsprojecten waar iedereen aan kan meedoen. Dit zijn grote zonnestroom installaties waar wij gebruik maken van de SDE+ Regeling.

Aan alle overige projecten, zoals onze  Virtual Power Plant, kan iedereen meedoen. In onderstaande tabel is een overzicht hiervan te zien:

Soort Project

Wie kan meedoen?

Buurtprojecten (Postcoderoosregeling)

Buurtgebonden (postcodes)

Investeringsprojecten (SDE+ regeling)

Iedereen

Virtual Power Plant

Iedereen

Diensten zoals Energie Prestatie Adviezen voor woning-eigenaren zijn uiteraard ook voor iedereen beschikbaar.Zon energie projecten

De Postcoderoosregeling is ontwikkeld door de overheid om lokale energie opwekking te stimuleren. Zo wordt het mogelijk voor bewoners om hun eigen groene energie op te wekken, op het dak van iemand anders. De regeling is gegarandeerd voor 15 jaar.

De Postcoderoosregeling, ook wel De Regeling Verlaagd Tarief, is een regeling waarmee leden van een coöperatie een energiebelasting- en BTW-korting op de energienota krijgen, voor lokaal en duurzaam opgewekte elektriciteit. Je kunt tot maximaal 10.000 kWh de energiebelasting en BTW van je eigen energienota terugkrijgen. De voorwaarden is wel dat je hiervoor in dezelfde viercijferige postcode of een van de aanpalende postcodes van waar de zonnestroom installatie is geplaatst is, woont. Een gedetailleerde uitleg van de Postcoderoosregeling vind je hier.

Er is een lijst van inmiddels 20 maatschappijen die de regeling verlaagd tarief (postcoderoosregeling) kunnen verwerken. Je kunt ze hierboven vinden in de link.

Staat jouw energiemaatschappij er bij dan hoef je niet over te stappen om mee te doen.

Staat jouw energiemaatschappij er niet bij? Dan raden we aan om eerst contact op te nemen met je energieleverancier of zij de regeling inmiddels wel administreren of dat zij dit op korte termijn gaan doen.

Indien zij (nog) niet de regeling administreren, kan je overwegen om over te stappen naar een van de leveranciers in bovengenoemde lijst. Doordat de coöperatie een samenwerkingsverband heeft met Greenchoice, is het voor de coöperatie het meest gunstig indien je overstapt naar hen. Dit kun je doen via onze eigen pagina op de website van Greenchoice.

Als je meedoet in een Buurtproject en je gaat verhuizen buiten de Postcoderoos dan kunnen de zonnepanelen overgedragen worden aan de nieuwe bewoner(s). Wanneer dit niet mogelijk is dan koopt de coöperatie de zonnepanelen terug voor de boekwaarde. De afname van de boekwaarde zal altijd lager zijn dan het rendement zodat het kopen van panelen ten alle tijden rendabel zal zijn.

Voor onze investeringsprojecten maken wij gebruik van de SDE+ Regeling. Dit is de Stimuleringsregeling Duurzame Energie. Anders dan de Postcoderoosregeling loopt deze subsidie niet via de energierekening van de leden. In plaats daarvan ontvangt de coöperatie per opgewekte kWh een subsidiebedrag. Dit bedrag is afhankelijk van de elektriciteitsprijs. De coöperatie keert jaarlijks het ontvangen bedrag uit aan haar leden. Onderstaand is een video met uitleg over de SDE+ Regeling.

https://www.rvo.nl/actueel/videos/voorlichtingsfilm-sde

Zonnepanelen zijn erg rendabel. Doorgaans is de terugverdientijd van zonnepanelen minder dan tien jaar. Het rendement is wel heel erg afhankelijk van de vorm waarin de zonnepanelen worden ingezet. We leggen dit graag uit aan de hand van enkele voorbeelden.

ZONNEPANELEN OP JE EIGEN DAK
Wanneer je zonnepanelen op je eigen dak plaatst mag je elke kWh die je teruglevert aan het elektriciteitsnet wegstrepen tegen elke kWh die je van het net afneemt. Zonnepanelen wekken veel meer op in de zomer dan in de winter en de opwek vindt overdag plaats en niet ’s nachts. Het meeste verbruik van huishoudens vindt doorgaans in de winter en in de avond plaats. Met een huidige prijs van €0,23 per kWh krijg je dus het meeste geld voor je kWh als je zonnepanelen op je eigen dak plaatst. Aan de andere kant is het plaatsen van zonnepanelen op je eigen dak doorgaans duurder dan meedoen in een collectief. De prijs voor zonnepanelen op je eigen dak ligt rond de €450,- per paneel. De gemiddelde terugverdientijd van zonnepanelen op je eigen dak ligt tussen de 7 en 9 jaar.

BUURTPROJECTEN (POSTCODEROOSREGELING)
Wanneer je zonnepanelen op een dak in de buurt aanschaft, bijvoorbeeld bij onze buurtprojecten, komt het rendement uit twee geldstromen. Enerzijds wordt de energie die op het dak wordt opgewekt aan het net toegevoegd. Een energieleverancier koopt deze energie van Ecostroom en verkoopt deze weer door aan haar klanten. Ecostroom ontvangt gemiddeld €0,055 per kWh door de verkoop van deze energie (kale energieprijs). Met deze opbrengsten bekostigd Ecostroom onder andere de huur van het dak, de verzekeringen, het onderhoud van de zonnepanelen en overige kosten. Wat er overblijft keert Ecostroom uit aan haar leden.

Anderzijds ontvangen de leden via hun energierekening per opgewekte kWh een teruggave van hun energiebelasting en BTW die zij in eerste instantie betaalde over hun energierekening. Dit bedrag is in 2020 ruim €0,1182 per kWh. Meer informatie over de Postcoderoosregeling vind je hier.

Het opbrengst per kWh is lager dan zonnepanelen op je eigen dak, maar daarvoor in de plaats zijn de zonnepanelen wel goedkoper per stuk. Gemiddeld is er een terugverdientijd tussen de 8 en 10 jaar. In de Informatiedocumenten van onze buurtprojecten kan je specifiek zien wat de prognoses van de projecten zijn.

INVESTERINGPROJECTEN (SDE+)
Wanneer je zonnepanelen op een ander dak aanschaft in een van onze investeringsprojecten zal je jaarlijks van Ecostroom een bedrag op je rekening ontvangen. Ecostroom ontvangt de opbrengst van de opwek van de zonnepanelen op de eigen rekening. De opbrengst bestaat uit de kale energieprijs, wat gemiddeld €0,055 per kWh is, en een extra subsidie per opgewekte kWh van de overheid. De SDE+ subsidie van de investeringsprojecten hangt af van jaar waarin deze is aangevraagd. In de informatiedocumenten van onze investeringsprojecten kan je specifiek zien wat de prognoses van de projecten zijn.

Ook hier is deo opbrengst per kWh lager dan wanneer je zonnepanelen op je eigen dak plaats. Wederom staat hier wel tegenover dat de prijs per zonnepaneel beduidend lager is. Gemiddeld is de terugverdientijd tussen de 8 en 11 jaar.

Bij zowel de Postcoderoosregeling als de SDE+ Regeling heeft de overheid gegarandeerd dat de projecten 15 jaar recht hebben op de subsidiestromen. Na deze periode van 15 jaar zijn er doorgaans vier mogelijkheden.

 1. Het Rijk besluit de regeling voor de projecten te verlengen, de panelen blijven dus energie opwekken en de leden krijgen naast de verkoop van de energie ook nog steeds de teruggave van hun energiebelasting en BTW in geval van buurtprojecten en de SDE+ subsidie in geval van investeringsprojecten
 2. Het Rijk besluit de regeling voor de projecten na 15 jaar op te schorten. De panelen blijven wel eigendom van de coöperatie en de leden ontvangen alleen nog de vergoeding voor de verkoop van de energie.
 3. Het Rijk besluit de regeling voor de projecten na 15 jaar op te schorten. De leden besluiten gezamenlijk om de gehele installatie te verkopen. De restwaarde wordt in een keer uitgekeerd aan de leden.
 4. Het Rijk besluit de regeling voor de projecten na 15 jaar op te schorten. Inmiddels zijn er panelen op de markt die zó goed zijn, dat de leden kunnen besluiten om de gehele installatie te vervangen met nieuwe panelen.

De panelen blijven in eigendom van de coöperatie, en dus de leden, tot anders wordt besloten door de leden. Wanneer de periode is afgelopen zal er tijdens een Algemene Ledenvergadering (ALV) een advies door gegeven worden door het bestuur en zullen de leden beslissen wat zij met de zonnepanelen gaan doen.

De voorwaarden voor elk project zijn te vinden in de projectpagina’s van elk project. Een overzicht van alle projecten vind je hier.

In 2015 startte wij mij het plaatsen van zonnepanelen met een Wattpiek vermogen van 255 Wp. Tegenwoordig plaatsen we zonnepanelen met een vermogen tussen de 320 en 350 Wp.

Een gemiddeld huishouden in Amsterdam verbruikt een equivalent van 8-10 panelen. We plaatsen altijd zonnepanelen van gerenommeerde bedrijven die al lang een naam hebben gemaakt in de zonnepanelen industrie.

Wie zonnepanelen koopt bij een buurtproject en of een investeringsproject van Ecostroom koopt feitelijk een aandeel in de coöperatie. Bij afname van 8 zonnepanelen van een totaal van bijvoorbeeld 350 word je dus 8/350ste deel aandeelhouder in het project. Elk lid heeft één keer stemrecht. Iemand die dus 30 zonnepanelen heeft, heeft dus niet meer stemrecht als iemand die 2 zonnepanelen heeft.

Als lid van de coöperatie betaal je geen BTW maar kun je ook geen BTW aftrekken. De coöperatie verrekent de BTW van de installatie.

Er zullen altijd goede afspraken gemaakt worden met de eigenaar van het gebouw. Zo wordt er een huurovereenkomst afgesloten. Bij brand of schade zijn de zonnepanelen verzekerd.

De eigenaar hoeft niet zelf te investeren in duurzame maatregelen, maar maakt het complete gebouw wel duurzamer. Dit maakt het voor de eigenaar interessant om zijn dak beschikbaar te stellen. De eigenaar van het gebouw stelt het dak ter beschikking zodat buurtbewoners de mogelijkheid hebben om ook groene lokale energie op te wekken. Daarnaast ontvangt de dak-eigenaar een huursom en is het mogelijk dat de omzet van de onderneming stijgt doordat er meer binding met de buurt ontstaat.

Ecostroom wil op zoveel mogelijk daken zonnepanelen plaatsen. We zijn daarom altijd op zoek naar grote nieuwe daken. Het liefst daken waar meer dan 150 zonnepanelen op passen. We begeleiden zowel dak-eigenaren met het plaatsen van zonnepanelen voor henzelf of wij huren graag het dak zodat bewoners uit de buurt kunnen profiteren van lokaal opgewekte elektriciteit.

Een overzicht van alle gerealiseerde projecten vind je hier. Het zijn er inmiddels 26 met meer dan 10.000 zonnepanelen en 1500 leden!

Het rendement komt uit twee geldstromen. 

1. De teruggave van Energiebelasting en BTW via je energierekening. In 2021 is dit een bedrag van €0,1141 per kWh inclusief BTW. Je ontvangt van je energieleverancier hiervoor een aparte creditfactuur of het is verwerkt in je jaarrekening. Dit hangt af van bij welke energieleverancier je klant bent.

2. De opbrengst van de verkochtte stroom minus de beheerskosten. De stroom die wordt opgewekt verkopen wij aan een energieleverancier. Wij ontvangen hier een bedrag tussen de €0,03 en de €0,05 per kWh voor (2021). Per paneel wordt er jaarlijks zo'n €6,- euro tot €8,- euro beheerskosten ingehouden. Je ontvangt hiervoor jaarlijks een creditfactuur van Ecostroom.Virtual Power Plant Amsterdam

Een Virtual Power Plant is een digital programma wat het aanbod van vraag naar energie afstemt naar het aanbod en andersom. Wanneer er bijvoorbeeld een te hoge spanning op het net is zal het programma apparaten inschakelen of harder laten draaien zodat de spanning van het net afneemt. Andersom zal het programma juist apparaten uitschakelen of minder hard laten draaien als er een te lage spanning op het net is. Meer informatie over de Virtual Power Plant vind je hier.

De verwachting is dat we begin 2022 live gaan. Je kan je via de webpagina van de Virtual Power Plant inschrijven zodat je op de hoogte wordt gehouden.

Steeds meer apparaten in Nederland gebruiken steeds meer energie. Het verbruik van energie vindt niet gelijkmatig over de dag plaats. ’s Ochtends en ’s avonds zijn er pieken in het verbruik. Ook zorgen zonnepanelen ervoor dat er pieken op het net ontstaan bij de aanbodkant. De netbeheerder moet veel geld investeren in het onderhouden van het net zodat deze de pieken aan kan en dit in de toekomst ook mogelijk blijft. Door de toename van vraag én aanbod op het net moet de netbeheerder meer geld ophalen bij burgers en bedrijven om het net te onderhouden. Jaarlijks stijgen de netbeheerkosten.

Om pieken te voorkomen kan ook de vraag beter op het aanbod aangesloten worden en het aanbod beter op de vraag. Met een digitaal programma, waarbij op afstand apparaten worden in- en uitgeschakeld of harder of zachter worden gezet, kunnen hoge investeringen voor netbeheerders voorkomen worden. Netbeheerder zullen graag willen betalen voor de flexibiliteit op het net. Als deelnemer kan je dus betaald worden voor het niet gebruiken van energie of het juist wel gebruiken van energie!

Iedereen! We zijn vooral op zoek naar deelnemers met apparaten en/of installaties met een hoge piekvraag of een hoogaanbod. Denk hierbij aan de volgende installaties:

 • Een eigen zonnestroominstallatie
 • Elektrische boilers
 • Warmtepompen
 • Zie meer


Maatwerkadvies Rapporten voor Woningen, VvE's en Bedrijven

Wil je onderzoeken welke energiebesparende isolatiemaatregelen het meest geschikt zijn voor jouw woning, VvE of bedrijfsgebouw? En wil je advies over het plaatsen van zonnepanelen en het gebruik van zonneboilers en warmtepompen? Dan kan je een maatwerkadviesrapport laten opstellen door de gecertificeerde energieprestatie-adviseur (EPA) van Ecostroom.

Een maatwerkadviesrapport laat je zien welke bouwkundige en installatietechnische maatregelen je kunt nemen om de energieprestatie van jouw woning te verbeteren. Een verbeterde energieprestatie zorgt voor een lagere energierekening, meer comfort, minder milieubelasting en een gezonder binnenklimaat.

Het maatwerkadviesrapport geeft je onder andere inzicht in:

 • de huidige energieprestatie van jouw woning/appartement/bedrijfsgebouw;
 • de mogelijke energiebesparende maatregelen;
 • de mogelijke energie opwekkende maatregelen;
 • de kosten, baten en terugverdientijden van deze maatregelen.

Advies nodig? Neem dan contact op met ons!

Zowel particuliere woningen eigenaren als VvE’s kunnen bij ons terecht voor advies voor energiebesparende maatregelen. Ook kunnen wij bedrijven helpen de energieprestatie van hun gebouw te verbeteren.

Dit is erg afhankelijk van het huis of gebouw waar het om gaat. De prijzen beginnen vanaf €400,- inclusief BTW voor een enkele woning. Voor VvE’s en bedrijven liggen de prijzen hoger.

Ja, individuele woning-eigenaren kunnen €150,- euro subsidie krijgen voor het advies. Voor VvE’s zijn de subsidies uitgebreider en kan de subsidie oplopen tot €5400,- euro. Voor bedrijven bestaan er geen subsidiemogelijkheden voor het advies, maar wel voor enkele maatregelen. Voor individuele woning-eigenaren en VvE’s zijn de subsidies voor de maatregelen ook erg gunstig. Voor meer informatie over de subsidie mogelijkheden kan je contact met ons opnemen.

Ja, na het opleveren van het rapport bieden we voor individuele woning-eigenaren uiteraard een telefoongesprek of een gesprek op locatie aan om het rapport toe te lichten. Voor VvE’s kunnen wij aanwezig zijn bij een vergadering om toelichting te geven op het rapport.

Ook kunnen wij begeleiden in het beoordelen van offertes van aanbieders van energiebesparende en/of energie opwekkende maatregelen.

Ja, wij bieden ook het ontwerpen van een groen meer-jaren onderhoudsplan (MJOP) aan. Voor meer informatie kan je contact met ons opnemen.