Virtual Power Plant Amsterdam

Ecostroom is bezig met het ontwikkelen van een Virtual Power Plant. Op dit moment zitten we nog in de beginstadium van de ontwikkeling. De verwachting is dat we over 1 of 2 jaar live gaan.

  • ALGEMEEN
  • Documenten & Media
  • Nieuws
  • Partners

De Virtual Power Plant

Ecostroom is bezig met het ontwikkelen van een Virtual Power Plant. Op dit moment zitten we nog in de beginstadium van de ontwikkeling. De verwachting is dat we over 1 of 2 jaar live gaan.

Heb je interesse om op de hoogte gehouden te worden? Meld je dan aan via onderstaand formulier!

 

Maar wat is eigenlijk een Virtual Power Plant?

Dit leggen we graag uit aan de hand van het volgende voorbeeld.

Het elektriciteitsnet moet je eigenlijk zien als een auto snelweg waar het altijd even druk moet zijn. De auto’s moeten allemaal op dezelfde afstand van elkaar rijden en allemaal even snel.

Wanneer het te druk wordt op de weg, ontstaat er dus overspanning op het net. Wanneer er te weinig auto’s rijden op de weg, ontstaat er dus een onderspanning op het net.

Ruwweg is de conventionele en huidige manier van de netbeheerder om dit op te lossen om energieproducenten, .d.w.z. kolencentrales en gascentrales, te betalen om af te schakelen of juist bij te schakelen. Wanneer er dus een te veel auto’s op de weg rijden, zorgt de netbeheerder dat er minder auto’s de weg op gaan door de centrales minder hard te laten draaien. Bij te weinig auto’s zorgt de netbeheerder dat de centrales juist harder gaan draaien.

In Amsterdam en omgeving zijn natuurlijk veel elektrische apparaten en in de toekomst gaan daar alleen maar meer bijkomen. Denk bijvoorbeeld aan airco’s, warmtepompen, batterijen in huizen of in elektrische auto’s en nog veel meer. Deze staan zowel bij particulieren thuis als bij bedrijven op het terrein.

Als we nou bij een overspanning op het net, dus als er te veel auto’s op de weg rijden, allemaal apparaten in de stad aanzetten of in een hogere stand, kan de drukte op het net ergens naartoe en neemt de overspanning af. Aan de andere kant kunnen we juist apparaten in een lagere stand zetten of helemaal uit bij een onderspanning op het net. De netbeheerder betaalt een vergoeding voor het ontlasten van het net. Dit noem je een Virtual Power Plant, een Virtuele Energiecentrale. Hoe meer apparaten mee doen aan dit initiatief, hoe meer impact en waarde dit kan hebben.

Doordat Ecostroom een coöperatie is, kunnen burgers en bedrijven zich aansluiten bij dit initiatief en worden zij mede-eigenaar van deze virtuele energiecentrale! Wij roepen daarom alle burgers en bedrijven in Amsterdam en omgeving om zich aan te sluiten bij de Virtual Power Plant Amsterdam!

Heb je interesse om (om de toekomst) deel te nemen in de Virtual Power Plant en wil je mede-eigenaar worden? Meld je dan aan via onderstaand formulier!

 

Een schematische weergave van een Virtual Power Plant

De gemeente Amsterdam ziet energiecoöperaties als een belangrijke schakel om Amsterdam duurzamer te maken. Daarom steunt de gemeente Amsterdam het doel van Ecostroom om zoveel mogelijk burgers te kunnen voorzien van duurzame stroom. Daatrnaast is de gemeente ook groot voorstander van het ontwikkelen van een Virtual Power Plant.

 

De coöperatie is een opzichzelfstaande organisatie, maar is trots met de gemeente Amsterdam als partner!

 

Greenchoice is een partner van Ecostroom.nu. Zij ondersteunen coöperaties waar nodig en dragen kennis bij in het ontwikkelen van de Virtual Power Plant.

Voor de coöperatie is het gunstig als u overstapt naar Greenchoice via de volgende link: https://www.greenchoice.nl/ecostroom/.

Hiervoor krijgt de coöperatie jaarlijks een kleine vergoeding die uiteindelijk terugvloeit naar de leden in de vorm van lagere beheerskosten.

 

 

De provincie Noord-Holland vindt initiatieven die leiden tot duurzaamheidsmaatregelen van burgers erg belangrijk. De provincie Noord-Holland steunt daarom het doel van Ecostroom om zoveel mogelijk burgers te kunnen voorzien van duurzame stroom uit zonnepanelen. De coöperatie is een opzichzelfstaande organisatie, maar is trots met de provincie Noord-Holland als partner!

 

 

Buurtbewoners kunnen zonnepanelen kopen via de coöperatie Ecostroom.nu. Daarnaast kunnen zij nu ook deelnemen via de coöperatie aan de Virtual Power Plant. Ecostroom streeft een maatschappelijk doel na en wil zoveel schone energie produceren, voor een zo laag mogelijke prijs. De ontwikkeling van een Virtual Power Plant draagt bij aan dit doel.

 

 

Inschrijven