Virtuele Energiecentrale

Wat is een Virtuele Energiecentrale?

Een virtuele energiecentrale is een systeem dat lokaal vraag en aanbod van elektriciteit bij elkaar brengt.

Wanneer je zonnepanelen hebt komt het voor dat er momenten zijn waarop je meer energie opwekt dan dat je verbruikt. Een virtuele energiecentrale zorgt er in deze situaties voor dat de overtollige energie bijvoorbeeld wordt opgeslagen voor later gebruik dan wel wordt doorverkocht aan een buur.

Daarnaast kan een virtuele energiecentrale helpen bij het in- en uitschakelen van slimme elektrische apparaten. Het systeem kan wanneer dat het meest gunstig is, er bijvoorbeeld voor zorgen een wasmachine eerder/later aan te zetten of de elektrische auto eerder/later te laden.

Een virtuele energiecentrale helpt je de elektriciteit zo duurzaam mogelijk te laten zijn en zo effectief mogelijk in te zetten.

Wat levert een Virtuele Energiecentrale op?

Door deel te nemen aan een virtuele energiecentrale krijg je meer grip op je elektriciteitsverbruik.

Doordat een virtuele energiecentrale zich constant en snel kan aanpassen aan de beschikbare elektriciteit, kan het systeem ervoor zorgen dat je bijvoorbeeld zoveel mogelijk duurzaam opgewekte elektriciteit gebruikt. Zo kan je er ook voor kiezen je elektriciteit tegen een zo gunstig mogelijke prijs te kopen of verkopen. Op de elektriciteitsmarkt fluctueert de prijs van elektriciteit op basis van de vraag en aanbod namelijk vele malen per dag.

Een virtuele energiecentrale helpt je duurzamer, flexibeler en minder afhankelijk van een energieleverancier te zijn.

Daarnaast ontlast de inzet van een virtuele energiecentrale het elektriciteitsnet.

De groeiende vraag van elektriciteit en het groeiende gebruik van zelf opgewekte elektriciteit als zonne en windenergie, vragen steeds meer van het elektriciteitsnet. Doordat een virtuele energiecentrale zich op lokale opwekking, opslag en uitwisseling richt, neemt de behoefte aan regionale en nationale elektriciteitsdistributie af. Hierdoor nemen ook de benodigde netcapaciteit en de daaraan gerelateerde kosten af.

Een bijkomend voordeel is dat er minder energieverlies plaatsvindt wanneer de distributie afstanden van elektriciteit afnemen.

Een virtuele energiecentrale helpt de maatschappelijke en economische kosten van het elektriciteitsnet te reduceren.